Klikněte a zjistíte, co na vás vaše obec chystá – v Olomouci spouští online mapu pro občany

Hnutí Duha Olomouc se pouští do zajímavých mapových aplikací. Aktuálně spustili mapu územního plánu, tak jsme se jejich tvůrců, Radky Spurné a Josefy Volfové zeptali, k čemu to celé vlastně slouží …

mapa_Olomouc_V

Z čeho jste vycházeli při tvorbě mapy? 

Zaměřujeme se na aktuální dění v Olomouci, kde vzniká nový územní plán, veřejnost a občanská sdružení ho nyní připomínkují.  Vzhledem k tomu, že dokumentace k ÚP je pro veřejnost velmi abstraktním a složitým materiálem, rozhodli jsme se jeho klíčové části (z pohledu ohrožení životního prostředí) přiblížit veřejnosti prostřednictvím jednodušší, přehlednější a uživatelsky příjemnější aplikace. Kromě toho v rámci realizovaného projektu zpracováváme připomínky (a námitku) k územnímu plánu a nechali jsme zpracovat analýzu návrhu ÚP. Kombinací interaktivní aplikace, tiskových zpráv a pořádaných besed se snažíme veřejnosti přiblížit problematiku tvorby nového ÚP a umožnit jí tak se tohoto procesu snadněji účastnit.

Co si od této aplikace slibujete?

Chceme seznámit obyvatele Olomouce s nejpodstatnějšími změnami, které návrh územního plánu přináší, a aktivizovat je, aby se sami o územní plánování a utváření veřejného prostoru zajímali, podávali připomínky a podíleli se tak na rozhodování o budoucím vývoji města. Mapa také mimo jiné ukazuje, jak se podařilo připomínkováním konceptu územního plánu změnit využití některých ploch k lepšímu. Příkladem je hřiště v Hodolanech, na kterém měly původně vyrůst domy. Díky vlně nevole místních se však nakonec v návrhu na této ploše počítá se zachováním prostoru pro hřiště.

Město takovou mapu neposkytuje?

Mapová aplikace k návrhu územního plánu, která je umístěna na stránkách města, má řadu funkcí a člověk se z ní dozví dost informací, její nevýhodou je však nepřehlednost. My jsme z návrhu územního plánu vytáhly pouze ty body, které považujeme za zásadní. Návštěvníkům stránek tak bude na první pohled zřejmé, jakým směrem se vývoj města ubírá, kolik zemědělské půdy bude zastavěno, kolik zeleně se pokácí či kudy povedou některé z nových silnic nebo tramvajových tratí. Plochy a linie jsme navíc zasadili do klasické internetové mapy, ve které se člověk zorientuje snáze než v mapové aplikaci magistrátu. Ta totiž neobsahuje například názvy ulic.

Jakým způsobem jsou do mapy zadávány informace? Můžou se nějak zapojit občané?

Informace zadáváme do mapy my a vycházímě přitom z návrhu územního plánu. Veřejnost v tuto chvíli nemá možnost údaje editovat. Pod mapou je však uveden kontakt, na který je možné zaslat nám upozornění, na kterou lokalitu bychom se ještě měli zaměřit. Občané nás takto několikrát kontaktovali, takže jsme “jejich lokalitu” zapracovali do mapy i s připomínkami.

Máte už na mapu nějaké reakce?

Ohlasů je zatím jen pár (mapu jsme zveřejnili teprve před týdnem) a prozatím jsou kladné.

Jak se na ni dívají političtí zástupci a úředníci v Olomouci? Existuje nějaká spolupráce?

Magistrát vydal po zveřejnění naší TZ reakci, ve které uvádí, že vznik mapy vítá a vnímá ji jako rozšíření možnosti, jak se s dokumentem ÚP důkladněji seznámit. Spolupráce zatím neexistuje, ani jsme se o to nesnažili. Existuje ale spolupráce dvou olomouckých neziskových organizací (Hnutí DUHA Olomouc, Unie pro řeku Moravu, sdružení Za krásnou Olomouc) a Strany zelených – tyto subjekty fungují pod hlavičkou Aliance – změna plánu. Toto neformální sdružení spolupracuje při tvorbě připomínek, propagaci veřejných akcí, pořádání veřejných akcí apod.

Inspirovali jste se někde?

Věděli jsme, že existují interaktivní internetové ekomapy, například Ekomapa Ekologického institutu Veronica, ale o tom, že by byla touto cestou řešena problematika územního plánování, nevíme.

Jak jste mapu řešili technicky? Běží na nějaké konkrétní platformě?

Nevyužíváme žádnou mapovou platformu. Mapa je vytvořena na míru za přispění jednoho ze spolupracovníků Hnutí Duha Olomouc, který je programátor, což nám umožnilo sestavit si aplikaci přesně podle našich představ.

Jaké jsou vaše další plány v tomto směru?

Rádi bychom mapu využívali i do budoucna. Můžeme sledovat plnění či neplnění územního plánu, je tu i možnost, že mapu rozšíříme a bude se týkat i jiných věcí, než je územní plán města. Necháváme to zatím otevřené, uvidíme časem. Myslíme si, že mapová aplikace by mohla sloužit v budoucnu pro mapování ohrožené zeleně v Olomouci a navrhování vhodných ploch pro výsadbu náhradní.

Autor Jaroslav Valůch

Vystudoval jsem sice marketing a reklamu, nicméně rychle jsem to nasměroval do nevládního a později také humanitárního sektoru. Vždy mě bavilo a baví objevovat možnosti, jak lepší komunikace může pomoci lidem v krizové situaci (ať už je to zemětřesení nebo konflikt), jak se z nás mohou stát mediálně gramotnější občané a jak můžeme kreativně bojovat s nenávistí, zvláště tou online.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.