5 podmínek pro stanovení chytrého cíle – cesta k úspěšné sociální inovaci

Všechny projekty přihlášené do ReStartu Česko mají evidentní chuť hledat inovativní řešení notorických problémů, případně zefektivňovat poskytování či výměnu služeb a informací skrze moderní komunikační prostředky. A tak to má být, o tom koneckonců společenské či sociální inovace jsou. Jde ale také především o to, jak jste schopní požadovanou změnu popsat.

Minule jsem psal o tom, jak důležité je správně položit základ v podobě dobré definice problému. Pokud jsme minule definovali problém jako „Občané nemají jednochuchý přístup k informacím o hospodaření místní samosprávy, což vede ke korupčnímu chování.“, hezky se nám z toho vyloupne i návrh řešení a naše role v něm. Tedy něco ve smyslu: „Řešením je umožnit občanům lépe získavat informace o hospodaření místní samosprávy a předcházet tak korupčnímu jednání“.

Zásadní otázka tedy zní: Co je naším cílem? Projekty v ReStartu Česko mají mnohdy za cíl vytvořit aplikaci či platformu pro to či ono. Tady se to ale trochu komplikuje – aplikace či platforma, bez ohledu na to jak dokonalá, je vždy a pouze prostředek, neměla by však být cílem sama o sobě. Maximálně dílčí cílem. Ano, prostředek je to inovativní, snad i užitečný, ale ne samospásný. Cíl by se měl definovat podle toho, čeho chcete dosáhnout skrze využití dané aplikace či platformy.

Existuje jedno známé a stále platné pravidlo pro stanovování smysluplných cílů, tzv. S.M.A.R.T. Podle anglického vzoru by váš cíl měl být: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound. Tedy: Specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený. Co si pod tím představit?

1. Specifický cíl

Stejně tak, jako není dobře zvoleným cílem tvorba aplikace, není dobrý cíl, který je příliš obecný. Například tedy nejde o to odstranit korupci, zabránit globálnímu oteplování nebo odstranit rasismus. Je třeba být konkrétnější.

2. Měřitelný cíl

Pokud si jasně neřeknete, jaké změny chcete dosáhnout, nebudete mít podle čeho usuzovat, zda jste jí nakonec opravdu dosáhli či ne. To je ještě ošemetnější v online světě, kde se dopad v reálném životě jen těžko zjišťuje a měří. Právě proto je dobré mít ještě před realizací projektu data z průzkumu, vůči kterým pak lze postupně poměřovat dosažené změny.

3. Dosažitelný cíl

Buďme realisté, nemůžeme změnit vše, co bychom chtěli. Korupci asi neodstraníme, ale můžeme ovlivnit podmínky, které mají na korupční chování vliv.

4. Relevatní cíl

Neřešte všechno najednou. Je dobré se zaměřit na jedno téma a toho se držet. Ideálně tématu, které je opravdu třeba řešit, ne problému, který nepálí nikoho kromě vás.

5. Časově ohraničený cíl

Další indikátor podle kterého můžemě měřit dopad. Řekněte si, kdy má ke změně dojít.

Jak by tedy měl být ideálně specifikovaný cíl na základě výše uvedeného? Co třeba: „Naším cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o hospodaření místní samosprávy skrze otevřenou komunikační platformu XY a omezit tak případy odhaleného korupčního jednání na polovinu do roku 2015.“

Zkuste se na svůj projekt podívat z perspektivy S.M.A.R.T., chce to trochu rozmyslu, ale určitě to pomůže při hledání cílových skupin a uživatelů. Na to se zaměříme příště…

Tento text byl původně napsán pro projekt Restart Česko. Se souhlasem přebíráme text i pro stránky Kliktivistů.

Autor Jaroslav Valůch

Vystudoval jsem sice marketing a reklamu, nicméně rychle jsem to nasměroval do nevládního a později také humanitárního sektoru. Vždy mě bavilo a baví objevovat možnosti, jak lepší komunikace může pomoci lidem v krizové situaci (ať už je to zemětřesení nebo konflikt), jak se z nás mohou stát mediálně gramotnější občané a jak můžeme kreativně bojovat s nenávistí, zvláště tou online.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *