Téma buzz monitoringu jsme rozebírali docela často, ale ne vždy jde říct úplně všechno do největšího detailu. Proto jsme poprosili Petra Zavorala z Captaworks, aby na Kliktivistech rozvedl téma, které považuje za důležité – vybral si téma o taxonomii, která je klíčem k úspěšnému výzkumu. Pro úplnost dodávám, že firma Captaworks stojí za nástroji na buzz monitoring Yeseter a Memepower.

Monitoring sociálních médií se může zaměřovat na celou řadu témat. Kromě komerčních projektů jsme s nástrojem Yeseter zjišťovali, co si Češi na webu povídají o Romech a menšinách vůbec. Jiné projekty byly zacíleny  na měření ochrany osobní svobody, byznys se zbraněmi anebo problematiku kolem Tibetu. V nejnovější studii zpracováváme pohled české společnosti na hazardní hry, herní doupata a překvapivou náklonnost tuzemských politiků ke všemu, co s hraním souvisí.

Taxonomie

Monitoring konkrétních témat určuje sada klíčových slov a větných spojení. Těžko lze očekávat, že zadáním slov tři muži a člun nám monitorovací engine nabídne výsledky týkající se lidských práv. Definice a výběr klíčových témat je klíčem k úspěchu celého monitorovacího procesu. Učeně se tomu říká taxonomie. Čím je taxonomie lépe zvládnutá, tím lepší výsledky dostáváme.

Taxonomie znamená uspořádání, pořádek. Klasifikaci podle určitých pravidel do hierarchicky členěných kategorií. Je je věda, ale – pozor! – i nejstarší řemeslo, které navíc vzniklo, když tady ještě nebyly ženy. Opravdu. To není žádný mužský šovinismus, ale historický fakt. A rovněž potvrzení, jak je mužům pořádek vlastní. Sami ho totiž vymysleli.

Taxonomie (z řeckého taxis–uspořádání, nomos–zákon) je v informatice součástí systému organizace znalostí, který zahrnuje klasifikační schémata, thesaury a hesláře v rámci koncepce sémantického webu.

Trocha historie

Čínský císař Shen Nung již tři tisíce let před Kristem nechal zhotovit a rozšířit oficiální seznam léčiv. Podobné seznamy o léčivých účincích rostlin se našly i na hliněných tabulkách ze starého Egypta (r. 1500 př. n. l.).

Aristoteles (384 až 322 př. n. l.) vynalezl klasifikací živočichů a jeho dělení na obratlovce a bezobratlé platí dodnes. Dále pak Carl von Linné v r. 1735 přišel se zcela novou koncepcí nomenklatury rostlin a živočichů – „Bůh přírodu stvořil a Linné uspořádal,” traduje se dodnes na Smíchově.

Podle znalců Starého zákona však u vzniku taxonomie musel stát už Adam – a to ještě předtím, než se po jeho boku objevila Eva. Adam podle 19. verše a zejména pak podle verše 20, druhé kapitoly knihy Genesis, pojmenoval všechna zvířata a ptactvo nebeské i všechnu polní zvěř. Samotná Eva byla pro Adamovu potěchu stvořena Bohem až ve 21. a 22. verši, kdy on už byl protřelým taxonomem. O nejstarší profesi tedy nemůže být pochyb. Kam se hrabe prostituce, cha!

adam-eva

zdroj obrázku: wikimedia.org

Ukázka a příklad

A proč se o taxonomie vůbec zajímáme? Protože hrají hlavní roli v práci se znalostmi. Taxonomie určuje, jak budou informace vyhledány, zpracovány a také, jak budou prezentovány. Jedna sladká ukázka zde.

Jednoduchý příklad. Po zadání dotazu ráj, bude uživatelka Eva očekávat nalezení výsledků i pro další příbuzné pojmy typu Eden nebo rajská zahrada, ale už ne rajská omáčka nebo rajče.

Taxonomie definuje společný jazyk a jeho sdílení mezi účastníky dané komunity či projektu. Kdyby Babyloňané věnovali větší pozornost taxonomiím, nemuselo zřejmě dojít ke známé katastrofě. Ano, vše začíná a končí u taxonomie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.